Vi kan meddela att Famera Fastigheter har sålt dotterbolaget Famera Lokaler 2 till Emilshus AB.