Verksamhetsområde Nylanda

Nylanda är ett relativt nytt område i Växjö med många olika verksamheter Gymnasieskola, Post Nord mm.

Nylanda ligger några km norr om Växjö centrum med Smålands Airport som granne.

 

2017/18 uppförde Famera Fastigheter AB en lokal anpassad till Svenssons Motor som tillhandahåller jordbruksmaskiner mm.