Kvarteret Gripen

Kvarteret Gripen

I den kulturhistoriska inventering som genomfördes 1975 över Växjö centrum är det endast två kvarter där samtliga byggnader utpekas som kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla. Ett av dem är kvarteret Gripen och här finns Fameras huvudkontor. I den här unika...