Information A-Ö

Här har vi samlat ihop allmän information som vi vill att du som hyresgäst eller blivande hyresgäst ska ha vetskap om. Har du några frågor som du inte finner svaret på här så är du välkommen att höra av dig på telefon 0470 – 77 76 90.

 

Akuta fall

Vid akuta fall utanför kontorstid ring vår jourtelefon 0725 – 77 76 90

 

Andrahandsuthyrning

Kontakta alltid Famera Bostad AB vid andrahandsuthyrning. Utan vårt tillstånd riskerar du att göra dig skyldig till otillåtet andrahandsboende och kan förlora ditt eget kontrakt. OBS! Även när du hyr ut till någon annan, har du ansvar för att hyran betalas i tid och dessutom har du ansvar för lägenheten vad gäller skötsel m.m.

 

Badkar

Eftersom det finns fasta duschväggar skruvade i kaklet gör vi inga badkarsinstallationer.

 

Besiktning

När hyresgästen flyttar utförs det alltid en besiktning på lägenheten. Det är viktigt att du som utflyttande hyresgäst är med vid denna besikting i största möjliga mån. Det kan sedan behöva göras vissa reparationer, vilka kommer att utföras så fort som möjligt. Vi tar alltid kontakt med den berörda hyresgästen och bestämmer när hantverkarna kan komma in i lägenheten.

 

Betalningsansvar

Det är alltid den eller de som står på hyreskontraktet som är ansvariga för hyra, skador, störningar, slitage o s v. Tänk på att en borgenär också har ansvar i och med sitt åtagande.

 

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen inom våra områden! För att tvätta bilen kräver Miljö- och hälsoskyddskontoret speciella brunnar, s.k. oljeavskiljare. Sådana brunnar finns på bensinstationer med tvättmöjligheter och vi hänvisar till dem.

 

Blomsterlådor

Vid balkongmontering hängs lådorna inåt, mot balkongen. Hänger lådorna utåt finns det risk för att de orsakar skador om de skulle falla ner. Tänk på grannen under när du vattnar.

 

Bollspel

Det är inte tillåtet att spela landhockey, fotboll eller åka inlines bland bilarna på våra parkeringsplatser.

 

Borrning i väggar

Det är inte tillåtet att själv borra i kaklet. Kontakta kontoret så ser vi till att det görs. Ang uppsättning av persienner eller dylikt så gäller återställningsansvar. OBS!! Det är väldigt lätt att rutorna spricker när man borrar för persienner. Det kan bli dyrt för dig som hyresgäst eftersom du är tvungen att använda din egen hemförsäkring.

 

Brandvarnare

Det är bra att man direkt kan byta batteri när brandvarnaren börjar signalera med korta pip. Detta är för att uppmärksamma dig på att batteriet håller på att ta slut. Brandvarnaren fortsätter att pipa tills batteriet är bytt.

 

Bredband FiberLan

Vi har installerat Telia FiberLan i våra fastigheter. FiberLan ger dig mycket snabb och säker surf till en fast månadskostnad. Hyresgästen kan själv välja vilken hastighet som ska tillämpas.

 

Bredbandstelefoni

Eftersom vi har fibrer installerat i fastigheterna så erbjuder vi bredbandstelefoni. Istället för att koppla din telefon till ett vanligt jack så kopplar du den till ditt nätverksuttag. Vanliga telefonjack finns inte installerade i fastigheterna. Däremot använder man vanliga telefoner och plockar bort kontakten som man ”vanligtvis sätter i jacket”.

 

Cykelförvaring

Cyklar förvaras i cykelställen som finns utomhus. Cykelställen är fastgjutna i marken och belägna under tak. Var noga med att låsa cykeln och att gärna kedja fast den i cykelstället. OBS! Inga cyklar i trappuppgången.

 

Digital-tv

FiberLan gör det möjligt att titta på digital-tv genom olika digital-tv-leverantörer. Man får ett brett utbud av kanaler och kan även hyra filmer direkt till sin tv. Hyresgästen väljer själv mellan de olika kanalpaketen som finns att tillgå. Se även Tv.

 

Diskmaskin

Famera Fastigheters personal utför inte diskmaskinsinstallationer. Om du vill montera diskmaskin i din lägenhet går det ofta bra, då lägenheterna är förberedda för det. Tänk på att installationen skall vara fackmannamässigt utförd och att det krävs en avrinningsplåt under diskmaskinen. När du monterat din diskmaskin skall vi besiktiga utfört arbete. Ring oss när du är klar. Ej korrekt utförd installation kan innebära att du får stå för kostnader i samband med eventuell skada på fastigheten. Vid utflyttning skall köket återställas i befintligt skick. Skåp skall återmonteras och vatten- och avloppsrör pluggas. Detta gäller även om du ”tog över” diskmaskinen från föregående hyresgäst. Pluggar finns att hämta på kontoret och även skåpet.

 

El abonnemang

Famera Fastigheter sköter kontakten med nätdistributören, som är VEAB, och anmäler flytt till och från lägenheten. Vad gäller elhandeln kan du som hyresgäst själv välja vilken el-leverantör du vill ha.

 

Elektriska installationer

Elektriska installationer skall utföras av behörig elinstallatör.

 

Energibesparing

Små tips för att spara energi:
* Frosta av kyl och frys ofta.
* Felanmäl droppande kranar.
* Släck ljuset i tomma rum.
* Stäng av TV och radio som inte används. 
* Avstängning av stand-by läge sparar energi.
* Möblera inte framför element. Det gör även att elementen inte fungerar som de ska.
* Vädra kort och effektivt med tvärdrag.
* Tvätta inte halva tvättmaskiner.
* Håll spisplattorna rena och använd bara helt plana kokkärl.
* Håll lagom temperatur i kyl (+4 till +6°C) och frys (-18 till -20°C).
* Låt maten kallna innan den sätts in i kyl/frys.
* Håll ytterdörren stängd.
* Temperaturen i lägenheterna bör vara 18°C på natten och 20°C på dagen.

 

Felanmälan

Upptäcker Du ett fel i lägenheten, tvättstugan eller någon annanstans i området ber vi Dig göra en felanmälan till oss enligt följande:

1. Ring oss på våra kontorstider på telefon: 0470 – 77 76 90.
2. Efter telefontid kan Du ringa samma nummer och tala in ett meddelande på telefonsvararen.
3. För akut hjälp ring vår jourtelefon: 0725 – 77 76 90.

Det går också bra att maila oss på info@famera.se.
Glöm inte att lämna ditt telefonnummer samt om vi får använda huvudnyckel för att gå in i din lägenhet.

 

Fåglar

Hur trevligt det än kan verka, ber vi dig att inte mata fåglarna. De skräpar ner och deras avföring lockar fram råttor.

 

Fönsterputsning

Hyresgäster i 5:orna måste antingen anlita professionell fönsterputsning eller måste säkerhetssele användas för att få gå ut på taket. Detta på grund av säkerhetsskäl. Sele finns att låna på kontoret.

 

Förråd i allmänna utrymmen

Våra förråd är varmförråd. Förvara inte stöldbegärlig egendom i förrådet. Gasoltuber får ej förvaras i förråden.

 

Garage

Det finns 62 stycken parkeringsplatser i garaget till uthyrning, varav 3 stycken är handikapparkering. Ring Famera Bostäder vid intresse.

 

Gardinbeslag

Gardinbeslag och stänger ombesörjes av respektive hyresgäst. De vita gardinbeslagen till c-skenor tillhör däremot lägenheten.

 

Grillning

Kolgrillning är av brandtekniska skäl inte tillåten på balkong. Använd en elgrill istället. Vill man grilla med kol kan man göra det vid uteplatserna. Tänk på att röken inte får störa dina grannar.

 

Hemförsäkring

Teckna en hemförsäkring för att skydda ditt eget lösöre. Famera Bostäders fastighetsförsäkring täcker endast skador på själva byggnaden.

 

Husdjur

All sorts rastning får endast ske utanför bostadsområdet. Ta hand om avföring och släng i latriner. Husdjuren måste vara kopplade och får ej lämnas utan tillsyn – gäller även katter. Ditt husdjur får inte störa andra boende. Reptiler är inte tillåtet i våra lägenheter.

 

Hyran – Vad ska du göra själv och vad ingår?

Du byter själv alla sorters glödlampor och batteriet i brandvarnaren. Du rengör ventiler och golvbrunnar. Famera Bostäder AB justerar kranar, rensar stopp i avloppen om det sitter i rören under golv, reparerar kylskåp, frys och spis. Vi felsöker och reparerar elanläggning, justerar fönster och dörrar, ordnar med reparation och byte av lås och låsdetaljer. Vi reparerar övrig utrustning och inredning som tillhör lägenheten. Observera att ev. egen tvätt/diskmaskin sköts av respektive hyresgäst. Om felet bedömts ha uppstått p.g.a. skadegörelse är det hyresgästen själv som får stå för kostnaden av reparation eller nyköp. Se vidare under Felanmälan, återställningsansvar och ändringar.

 

Hyresgästföreningen

Famera förhandlar varje år, med Hyresgästföreningen, om de hyror som skall gälla för nästkommande år. Förhandlingarna brukar vara klara i december.

 

Hyresinbetalning

Hyran ska betalas på förfallodagen vilken är den sista vardagen i månaden före hyresmånaden.  Du är själv skyldig att ta kontakt med oss om du inte har fått någon hyresavi, så du kan betala hyran i tid. Efter upprepade försenade hyresinbetalningar riskerar man att bli uppsagd. 

Har inte hyran kommit in på vårt konto efter 7 dagar så skickar vi en påminnelse. En påminnelseavgift på 60 kronor kommer att debiteras på nästa månadshyra. Betalas inte hyran in omgående så skickas ärendet till inkasso. Inkassokrav debiteras enligt praxis med 180 kr. Om betalning fortsätter att utebli tillkommer betalningsföreläggande på 680 kr och om ärendet går vidare till avhysning tillkommer 600 kr eller 2500 kr beroende på hur stort beloppet är. Utöver det tillkommer dröjsmålsränta, enligt räntelagen, för obetalt hyresbelopp från förfallodagen till skulden är betald.

 

Inflyttning

Kom ihåg att göra adressändring, flyttning av telefon m.m. Du samråder med den avflyttande hyresgästen om när du får tillträda lägenheten. Tid för inflyttning, enligt hyreslagen, är senast kl 12.00 på dagen. Infaller inflyttningsdagen på lördag, söndag, allmän helgdag eller helgafton, sker tillträdet nästa vardag.

 

Kylskåp

Frosta av kyl- och frysskåp regelbundet för bästa effekt. Hacka aldrig loss isbildningar. Tvätta med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Torka ur ordentligt, för att undvika ny frostbildning redan från början. Glöm inte att rengöra avrinningshålet inuti kylen samt kanalen på baksidan av kylskåpet med jämna mellanrum så att inte stopp uppstår. Det är hyresgästens ansvar att se till att detta blir gjort.

 

Markiser

Får inte sättas upp!

 

Mattpiskning

I allmänhet tillåtet vardagar mellan kl 08.00 och 20.00. Förbjudet att piska eller ruska mattor från den egna balkongen när du bor ovanför någon annan.

 

Nycklar

Vid inflyttning skall du ha tre originalnycklar till lägenheten, vilka du erhåller av Famera Fastigheter. Vid avflyttning skall dessa tre originalnycklar lämnas tillbaka till oss. Lämnas inte rätt antal nycklar så byter vi cylindrar och debiterar den avflyttande hyresgästen kostnaden.

 

Ohyra

Anmäl omedelbart till Anticimex om du fått ohyra i lägenheten. Telefonnumret är 
0470 – 70 95 50. Denna tjänst ingår i din hyra och du påförs inga kostnader i efterhand.

 

Parabolantenn

Får inte sättas upp!

 

Parkering

Det är tillåtet att köra bilen till huset för i- och urlastning. Parkering vid husets entré/uppfart är inte tillåtet eftersom det är utryckningsväg för brandbilar. Bilarna skall stå parkerade på angivna platser i garaget. Kontakta vårt kontor för att hyra en garageplats. Parkeringsplatserna vid Vallviksvägen 6, är till för besökande. I övrigt lyder parkeringsförbud på området, förutom på anvisade platser.
Observera! Det är inte tillåtet att ställa bilar belagda med körförbud, husvagnar eller båtar på parkeringsplatsen – även om du hyr den. Bilplatserna är till för parkering av bilar och får inte användas som uppställningsplats. Det går däremot bra att ställa sin cykel eller förvara sina däck på den egna garageplatsen.

 

Reparationer

Normalt slitage av lägenheten täcks av hyran. Skador och slitage p g a vanskötsel eller åverkan får hyresgästen själv betala.

 

Rökning

För allas trevnad är det förbjudet att röka i trappuppgången. Rökning i lägenheten kan medföra att den måste saneras vid utflyttningen och i så fall får du själv stå för alla saneringskostnader.

  

Snöskottning

Famera Bostäder ombesörjer skottning/sopning.

 

Sopor

I miljöhuset gäller sortering enligt anvisning. Vi ber dig noggrant studera och ta del av de gällande sophanteringsrutinerna. Sop-påsar får inte ställas i trapphusen, är det blöta sopor kan de ge fläckar på klinkergolvet som inte går bort.

 

Störning

Vid störning ringer du polisen på tel 114 14

 

Tapetsera/måla

Du får tapetsera själv i din lägenhet. Tänk på följande:

* Struktur- och plasttapeter är inte godkända.
* Undvik extrema färger och mönster samt mörka tapeter.
* Arbetet skall vara fackmannamässigt utfört.
* Se vidare under ”Återställningsansvar” och ”Ändringar”.

Det går även bra att måla på tapeterna, men tänk på att tapetskarvarna skall avlägsnas, spacklas och slipas innan, för att få en jämn och fin väggyta att måla på. I annat fall kan du bli återställningsskyldig.

 

Trapphus

Trapphus får inte användas som förråd av brandskydds- och olycksfallsskäl. Städning av trapphusen utförs regelbundet. För att underlätta städningen måste trapphusen vara fria. Cyklar får ej förvaras i trapphuset.

 

Trivsel

Alla har olika behov och olika vanor. I vårt område finns barnfamiljer, pensionärer, skiftarbetande med flera. Ta därför hänsyn till dem som bor runt dig på samma sätt som du förväntar dig att de tar hänsyn till dig. Dämpa gärna radio/TV/stereo. Undvik att slå i dörrar. Följ tvättider i tvättstugan och städa den efter dig. Skaka inte mattor, sängkläder och annat från balkongen. I övrigt ber vi dig läsa vad som gäller för matning av fåglar, mattpiskning, grillning och parkering.

 

Tv

Ett vanligt antennuttag finns installerat i varje lägenhet. Det finns 18 fria kanaler. Se vidare under Digital-tv.

 

Tvättstuga

All tvättning i tvättstugorna sker på egen risk.

 

Tvättmaskin

Famera Bostäders personal utför inte tvättmaskinsinstallationer. Om du vill montera tvättmaskin i din lägenhet går det bra, lägenheterna är förberedda för detta. Tänk på att installationen skall vara fackmannamässigt utförd. När du monterat din tvättmaskin ska vi besiktiga utfört arbete. Ring oss när du är klar. Ej korrekt utförd installation kan innebära att du får stå för kostnader i samband med eventuell skada på fastigheten. Vid utflyttning skall utrymmet återställas i befintligt skick. Detta gäller även om du ”tog över” tvättmaskinen från föregående hyresgäst. Vatten- och avloppsrör ska pluggas. Pluggar finns att hämta på kontoret.

 

Underhåll

Famera genomför underhållsbesiktning vart 10:e-12:e år. Varje lägenhets skick bedöms och ett besiktningsprotokoll skickas till hyresgästen. I det framgår vad som skall åtgärdas i din lägenhet.

 

Uppsägningstid

Uppsägningar skall vara skriftliga. Uppsägningstiden är tre kalendermånader (från närmaste månadsskifte framåt i tiden). Exempel: Du säger upp ditt bostadskontrakt den 6 januari. Uppsägningen räknas då från den 31 januari och tre månader framåt, d v s avtalet upphör den 30 april.

 

Utelåst

Finns vi i närheten, hjälper vi dig gärna. Efter kontorstid får ni ringa vår jourtelefon 0725-777690 så kommer någon och öppnar till dig. En avgift om 300 kr debiteras på nästa hyresavi.

 

Utflyttning

Från klockan 12.00 avflyttningsdagen skall lägenheten vara tillgänglig för ny hyresgäst. Lägenheten skall vara tom (gäller även förråd), städad och nästa hyresgäst skall kunna flytta in direkt. Samtliga nycklar till lägenhetens lås är du skyldig att lämna till Teleborgsbostäder innan inflyttande hyresgäst kan få tillträde. Har du en garageplats, skall även denna städas av.

 

Visning av lägenhet

När du sagt upp din lägenhet, vill nästa hyresgäst komma in och se sin nya bostad. Du är skyldig att låta anvisad hyresgäst se lägenheten på överenskommen tidpunkt.

 

Återställningsansvar

Du kan göra förändringar i din bostad – efter godkännande av oss. Om nästa hyresgäst inte vill ta över ansvaret för det du gjort i lägenheten, är du skyldig att återställa lägenheten.

 

Ändringar

Vill du göra förändringar i lägenheten, måste du kontakta oss först. Av dig bekostat eller nedlagt arbete och förbättringar berättigar inte till ersättning vid avflyttning. Se vidare under återställningsansvar.

 

Övertagande

Du har i vissa fall rätt att överta hyreskontraktet. Kontakta kontoret för mer information.