Sektorn för skolfastigheter växer så det knakar och behovet av anpassade lokaler är stort. På den marknaden är Famera Fastigher AB en partner att räkna med.

-Skolfastigheter är väldigt spännande och konkurrensen är stor så det gäller att vi är med där det händer och visar vad vi kan.

Så säger Johan Erlandsson som är VD på Famera Fastigheter, som just nu uppför en grundskola för drygt 600 elever i klasserna F-9 åt Internationella Engelska Skolan i Norrtälje, samt en sporthall med Norrtälje kommun som hyresgäst. Skolan beräknas stå klar i augusti 2023 och öppna till starten av läsåret 2023/2024.

-Vi är jätteglada för detta. De är en etablerad och välrenommerad friskoleaktör och en stark och bra hyresgäst, menar Johan Erlandsson.

Planeringen sker i nära samarbete med den framtida hyresgästen.

-När vi ritar upp skolor sker det i samarbete dels med LBE Arkitekts begåvningar, dels med de som ska nyttja fastigheterna. På så sätt blir lösningarna optimala för både skolbyggnad och skolgård.

Skolan i Norrtälje byggs för att möta framtidens krav och genom att bygga smart kan hela fastigheten utnyttjas på bästa sätt.

-För oss är kvalitet A och O. Vi jobbar med arkitekter som designat många skolor och skolgårdar, vilket gör att vi har rätt kunskap, säger Johan Erlandsson.

Sektorn växer och det finns stora behov av just lokaler anpassade för skolor. Och skolfastigheter är intressanta ur flera perspektiv, menar Johan Erlandsson.

-Att ge barnen tillgång till funktionella och inspirerande skollokaler är angeläget samtidigt som investerare ser skolor som en bra investering som genererar kassaflöden och skapar värden.

Med det menar han inte bara ekonomiska värden utan även arkitektoniska.

-Skolor ska både användas och synas i samhället. Jag ser skolan som en samlingsplats.

Däremot tycker Johan Erlandsson att Boverkets rekommendationer på friyta per barn kan ses över. Det skulle det göra möjligt att bygga skolor i stadsmiljö där behoven för skolor är större än på många andra ställen i landet. 

-Många gånger är det mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga nytt än att renovera en gammal skola.

Johan Erlandsson gick själv i en äldre skola, men ser behovet av att anpassa lokalerna till dagens behov. Många skolor är gamla och med stora renoveringsbehov till följd av ett eftersatt underhåll och nu är tiden kommen då stora investeringar behöver göras, menar han. 

-Min gamla skola var bra och jag var nöjd, men samtidigt ser jag att många gamla skolor fortfarande ser ut som när jag gick i skolan. Jag vill vara med och bygga skolor som är anpassade efter dagens behov och krav.

På många ställen får bristen på skollokaler lösas genom paviljonger men det är inte en långsiktig och ekonomisk lösning för kommuner och skolor.

-Det är viktigt för samhällsutvecklingen och våra barn behöver bra skolor och bra skollokaler för att kunna tillgodogöra sig kunskap för livet.

Fameras VD ser positivt på företagets framtid.

-Just nu bygger vi i Norrtälje men vi ser möjligheter över hela landet. Det finns många områden där det behövs skolor.

Beslutsvägarna inom företaget korta och tempot högt. Tiden det tar att bygga en skola är cirka 18 månader.-

– Vi är smålänningar. Vi bygger effektivt. Och våra hyror kan hållas riktigt låga.