En långsiktig partner inom samhällsfastigheter

När många aktörer på fastighetsmarknaden väljer inriktning gör Famera tvärt om. Genom att satsa på både samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyresbostäder skapar Famera mervärde för kunden och blir en långsiktig och trygg partner inom flera olika segment.

Samhällsfastigheter är benämningen på fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och specifikt anpassad för samhällsservice. Exempel är skolor, förskolor, äldreboenden, fängelser och sjukhus.

– Medan många fastighetsföretag är specialiserade på enbart en typ av fastigheter, till exempel skolor, kommersiella lokaler eller bostäder för privata hyresgäster, har Famera i stället valt att satsa på bredd, säger företagets VD Johan Erlandsson.

Vi kan alla tre delar. För oss är det viktigt att ha flera olika ben i vår verksamhet, det gör att vi har stor kunskap och gör oss till en stabil samarbetspartner oavsett vilken sorts hyresgäst du är.

Fameras kunder inom segmentet samhällsfastigheter finns över hela landet och hyresgästerna är både kommuner och privata aktörer.

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av projektutveckling och byggprocesser. I Norrtälje bygger vi  just nu en sporthall och en skola som ska rymma 600 elever. I Bäcklösa, Uppsala, har vi förvärvat en fastighet där vi kommer att uppföra en förskola för 150 barn.

 Med en mindre organisation och hyresgästen i centrum förs processen effektivt framåt för att skapa värde för hyresgästerna. Som långsiktig ägare läggs förvaltningsskedet tidigt i planeringen vid nybyggnationer.

– Det kan handla om allt från kvalitetsval, energiförbrukning, säkerhet och logistik runt fastigheten, säger Johan Erlandsson. Det vi bygger måste fungera på alla plan och under en längre tid. En stor fördel med att förvalta det vi själva byggt är att vi har upparbetade kontaktvägar med entreprenörer, kommunen, konsulter och övriga leverantörer. 

För såväl kommun som hyresgäst är det tryggt att veta att Famera fortsätter äga och förvalta sina samhällsfastigheter under lång tid.

Stor vikt vid personlig kontakt

Vi ser till att allt kring den nya byggnaden fungerar som det är tänkt och lägger stor vikt vid personlig kontakt och nära dialog kring alla frågor och situationer som kan uppstå. På så sätt blir vi en trygg samarbetspartner under hela processen.