Internationella Engelska skolan i Norrtälje färdig

Internationella Engelska skolan i Norrtälje färdig

I mars 2022  sattes spaden i jorden för att bygga en ny skolfastighet i Norrtälje. Nu står skolan klar och till höstterminen 2024 flyttar de första eleverna in.  För Famera Fastigheter är det av stort vikt att alltid leverera en ändamålsenlig produkt av hög kvalitet...