När fastighetsbolaget Famera satte spaden i jorden för att bygga en ny skola i Norrtälje stod många fina gamla träd på tomten. För att bevara dem lät man i samarbete med kommunen träden slå rot på ny plats.

På den 10 000 kvadratmeter stora ytan i närheten av Stadskärnan i Norrtälje växer en ny skolbyggnad fram. På platsen stod tidigare en skola som byggdes på 1970 talet och ett antal stora och gamla träd, något som uppmärksammades av kommunen. De frågade vad som skulle hända med träden och kanske kunde de få köpa dem?

Famera var inte sena att nappa på idén och överlät gärna träden åt Norrtälje kommun.

– Träd och grönska är bra för miljön och varför inte låta dem få leva vidare?, säger Johan Erlandsson, som är VD på Famera. Självklart gav vi träden till kommunen mot att de stod för flytten av dem.

Att flytta stora träd kräver inte bara förberedelse utan också stora maskiner, så kallade trädspadar som drivs med hydraulik. Efter att först ha grävt nya hål på platsen dit träden skulle flyttas kom maskinerna till den blivande skolgården och plockade upp träden med en jordklump exakt lika stor som de grävt. På så sätt blir den nya planteringen stadig och träden får en bra nystart. Kvar ligger ytan som ger plats för nybyggnationen.

– Det här trädflyttarprojektet känns riktigt bra, säger Johan. Och vi som fastighetsbolag vill såklart bidra. Kanske kan vi även inspirera andra företag att låta det gröna leva vidare.

Flytt av träd

Flytt av träd från skolgården.

Att återvinna gamla träd är inte bara bra för miljön, det också smart krasst ekonomiskt. Träden som växte på skolgården hade stått där i ungefär 40 år och sådana väletablerade träd är inte billiga att köpa från en plantskola.

– Jag tippar på att det skulle kosta mellan 150 och 200 tusen kronor att köpa ett enda sådant träd, säger Johan. Nu kunde vi låta kommunen hämta elva träd och att ge dem fortsatt liv på ett annat ställe.

De elva träden står nu på plats vid Bergsstugan i Norrtälje och blickar ut över staden – och den nya skolan som växer fram på deras tidigare växtplats.

Här är den nya platsen för träden.

– Det blev bra för alla parter och inte minst för miljön, säger Johan.